Tagintézmény-vezető állás

A Baross Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti Szakgimnázium, Gimnázium, Technikum és Alapfokú Táncművészeti Iskola pályázatot hirdet

tagintézmény-vezető

munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:

határozatlan idejű munkaviszony pedagógus munkakörben, 1 éves tagintézmény-vezetői megbízás

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Az intézmény székhelye, telephelyei és az Artistaképző Intézet Szakgimnázium oktOpus Multimédia Intézet Tagintézménye.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény igazgatójának irányításával szervezi és ellenőrzi a tanügyi, szakmai, pedagógiai munkát, valamint koordinálja a tagintézmény éves programját, mindennapi működését, vizsgáztatási feladatait. Felelős a tagintézményi nyilvántartásokért, eleget tesz a tagintézményi adatközlési kötelezettségének. Ellenőrzési és értékelési feladatokat lát el. Részt vesz a döntések előkészítésében. Figyelemmel kíséri a tagintézmény működését meghatározó, alkalmazásra kerülő jogszabályokat. Felelős a tagintézmény továbbképzési programjáért, a tantestület munkájának koordinálásáért. Ellátja az igazgató által ráruházott egyéb feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetemen szerzett pedagógus végzettség és szakképzettség,
 • Pedagógus munkakörben szerzett, legalább 5 év szakmai gyakorlat,
 • Szakképzésben szerzett 1-3 év szakmai gyakorlat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete, KIR, KRÉTA rendszerek ismerete,
 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség és egészségügyi alkalmasság,
 • Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Magas szintű vezetői kompetenciák, a szakképzés és felnőttoktatás szakterületre vonatkozó ismeret,
 • Jártasság az elektronikus statisztikai és nyilvántartórendszerek kezelésében,
 • Vezetés terén szerzett tapasztalat,
 • Munkaügyi, tanügyigazgatási és közigazgatási tájékozottság,
 • Együttműködési készség, rugalmasság, precizitás, nagy teherbírás, jó kommunikációs készség,
 • Kreativitás, nyitottság, empátia.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz,
 • Motivációs levél, a tagintézmény vezetésére vonatkozó programtervezet.
 • Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 • A pályázó által aláírt nyilatkozat arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, sokszorosításához és továbbításához, valamint sikeres pályázat esetén adatainak nyilvántartásához,
 • Az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok, okiratok másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata a büntetlen előélet valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás vagy büntetőeljárás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé (alkalmazás esetén kérjük az eredeti hatósági bizonyítványt leadni), vagy az igénylés igazolása.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. augusztus 16. napi hatállyal tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 12.

A pályázatok benyújtásának módja:     Elektronikus úton Kovács Gábor Dénes igazgató részére az igazgato@biak.hu e-mail-címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendj: A benyújtott pályázatok előzetes értékelését követően, a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt.

A pályázat elbírálásának határideje:     Folyamatos.

Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.