ISKOLAPSZICHOLÓGUS ÁLLÁS

A Baross Imre Artista- és Előadó-művészeti Akadémia Szakgimnázium, Gimnázium, Technikum és Alapfokú Művészeti Iskola pályázatot hirdet

iskolapszichológus

munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:

határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Az intézmény és tagintézményei.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • a tanulók személyiségfejlesztése, lelki egészségvédelme és a nevelő-oktató munka segítése;
 • a pedagógusokkal való szoros kapcsolattartás és konzultáció, a gyerekeknek tartott egyéni és csoportos foglalkozások, amelyek a beilleszkedést, a konfliktuskezelést, a teljesítményszorongást és az iskolai teljesítményt segítik;
 • szűrővizsgálatok megszervezése, képesség- és szociometriai vizsgálatok levezetése;
 • tanulási szokások felmérése,
 • preventív mentálhigiénés foglalkozásokszervezése, megtartása;
 • aktív részvétel az egészségfejlesztés, a szexuális nevelés, a nevelő-oktató munka segítésében;
 • krízistanácsadás;

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet az irányadók, megállapodás szerint.

Pályázati feltételek:

 • Egyetemi, pszichológus végzettség.
 • Pályakezdők jelentkezését is várjuk. – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség és egészségügyi alkalmasság
 • Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

Elvárt kompetenciák:

 • Gyermekközpontúság, szakmai elhivatottság, együttműködési készség, türelem, innovatív szemlélet
 • Kiváló kapcsolatteremtő, kommunikációs és adminisztrációs képesség, segítő-támogató attitűd

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó által aláírt nyilatkozat arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, sokszorosításához és továbbításához, valamint sikeres pályázat esetén adatainak nyilvántartásához
 • az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok, okiratok másolata
 • fényképes szakmai önéletrajz
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata a büntetlen előélet valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás vagy büntetőeljárás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé (alkalmazás esetén kérjük az eredeti hatósági bizonyítványt leadni), vagy az igénylés igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Kovács Gábor Dénes igazgató részére az igazgato@biak.hu e-mail-címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. április 10.