FIZIKA SZAKOS KÖZÉPISKOLAI TANÁR ÁLLÁS

A Baross Imre Artista- és Előadó-művészeti Akadémia Szakgimnázium, Gimnázium, Technikum és Alapfokú Művészeti Iskola pályázatot hirdet

fizika szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:

határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege:

részmunkaidő

A munkavégzés helye:

Az Artista- és Előadó-művészeti Akadémia oktOpus Multimédia Intézet Tagintézménye.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Fizika tanítási feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Egyetemen szerzett fizika tanári szakképzettség,

• Pályakezdők jelentkezését is várjuk. – 1 év alatti szakmai tapasztalat,

• A KRÉTA rendszer felhasználói szintű alkalmazása,

• magyar állampolgárság, cselekvőképesség és egészségügyi alkalmasság

• büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

Elvárt kompetenciák:

• Gyermekközpontúság, szakmai elhivatottság, együttműködési készség, türelem, innovatív szemlélet,

• kiváló kapcsolatteremtő, kommunikációs és adminisztrációs képesség, segítő-támogató attitűd,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         a pályázó által aláírt nyilatkozat arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, sokszorosításához és továbbításához, valamint sikeres pályázat esetén adatainak nyilvántartásához

•         az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok, okiratok másolata

•         fényképes szakmai önéletrajz

•         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata a büntetlen előélet valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás vagy büntetőeljárás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé (alkalmazás esetén kérjük az eredeti hatósági bizonyítványt leadni), vagy az igénylés igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2023. augusztus 15. napi hatállyal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

•       Elektronikus úton Kovács Gábor Dénes igazgató részére az igazgato@biak.hu e-mail-címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 30.