Az Artista- és Előadó-művészeti Akadémia egyedülálló oktatása kisiskolásoknak! Mozogj velünk! Tehetségfejlesztés és tehetséggondozás!

Az Alapfokú Művészeti Oktatás Cirkuszművészeti ágának óraszáma heti 4-6 óra, a foglalkozások átlagosan 12 fős csoportokban, kedden és csütörtökön 16.00 órától kerülnek megvalósításra.

A CIRKUSZMŰVÉSZETI OKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI

Az alapfokú cirkuszművészeti oktatás tantervi programja lehetőséget nyújt a tanulók mozgáskoordinációjának, mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai állóképességének, ügyességének, cselekvő biztonságának, ritmusérzékének, tér- és formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására. Mindezt szerkesztett program, fegyelmezett, sérülésprevenciós módszertannal, az életkori sajátosságokhoz alkalmazkodó, játékos formában valósítja meg. Egészséges életmódra, határozottságra, érzelmi nyitottságra, a résztvevők fizikai adottságainak megismerésére és fejlesztésére nevel. Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó tevékenység és a művészetek iránt. Kibontakoztatja a tanulók kreativitását, improvizációs képességét, készségét.

Kiemelt kompetenciaterületek a mozgáskultúra megalapozására és fejlesztésére:

Szakmai kompetenciák:

A tanuló artista mozgáshoz szükséges képességeit, izomzatát, mozgáskultúráját, ritmusérzékét, koordinációs készségét, dinamikai különbségek iránti érzékét, rugalmasságát, hajlékonyságát, a különböző artista szakmai területek iránti érzékenységét fejleszti. Ezzel párhuzamosan a technikai adottságok, a fizikai állóképesség, a tér- és formaérzék, előadói készség, improvizációs készség, a mozgásmemória fejlesztése is szükséges.

Személyes kompetenciák:

Mozgásművészi kifejezőkészség, önismeret, önfegyelem, önállóság, önbecsülés, önbizalom, koncentráció, szorgalom, elhivatottság, kreativitás, ötletgazdagság, alkotói magatartás, felelősségvállalás, megbízhatóság, testi-lelki harmónia.

Társas kompetenciák:

Együttműködés képessége, közösségi alkotóképesség, szociális alkalmazkodóképesség, irányíthatóság, tolerancia, kommunikációs és szakmai kommunikációs készség.

Módszerkompetenciák:

A tanulók rendszeres, céltudatos, igényes és színvonalas tevékenységre, hatékony gyakorlásra nevelése.

A motivált ismeretbefogadás igényének kialakítása és képességének fejlesztése.

A testtudat kialakítása.

A tanulók ösztönzése a cirkuszművészeti, valamint a mozgás- és előadóművészeti események látogatására, alkalmi eseményeken való szereplésre, az egészséges életmódra, külső megjelenésének igényességére.

A tanuló koordinálása a cirkuszművészeti érdeklődés irányába, a szakirányú továbbtanulásra.

Tehetséggondozás és pályaorientáció.

Artista tanszak

 Tantárgy  Előképző  Alapfok
   (1.)  (2.)  1.  2.  3.  4.
 Főtárgy  (1)  (1)  2  2  2  2
 Kötelező tantárgy  (1)  (1)  1  1    
 Kötelezően választható tantárgy     1 1 2 2
 Választható tantárgy  (0-2)  (0-2)  0-2  0-2  0-2  0-2
 Összes óra:  (2-4)  (2-4)  4-6  4-6  4-6  4-6

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA

Tantárgyak:

Főtárgy:

Akrobatikus testképzés (1-2. előképző évfolyamon 1-1 óra, valamint 1-4. alapfokú évfolyamon 2-2 óra )

Kötelező tantárgy:

Gimnasztikai alapok (1-2. előképző évfolyamon 1-1 óra)

Játékos artistamozgás (1-2. alapfokú évfolyamon 1-1 óra)

Kötelezően választható tantárgy:

Ügyesség és egyensúlyfejlesztés (1-2. alapfokú évfolyamon 1-1 óra, 3-4. alapfokú évfolyamon 2-2 óra)

Választható tantárgy:

Légtorna (1-4. alapfokú évfolyamon 0-2 óra) Felelős állattartás (1 éves tantárgy)(1. vagy 2. előképző évfolyamon 0-2 óra, vagy 1. vagy 2. alapfokú évfolyamon 0-2 óra)

Jelentkezési lap