A növendékek 5., 9. és 13. szakképzési évfolyamtól járhatnak iskolánkba. Megfelelő előképzettséggel magasabb évfolyamon is megkezdhetik tanulmányaikat, akik olyan előképzettséggel vagy különleges adottsággal rendelkeznek, amely alkalmassá teszi őket a gyorsabb haladási ütemben szervezett képzésben történő megfelelő előmenetelre. Erről esetenként a szakmai tantestület javaslatára, szintfelmérő vizsga alapján az igazgató dönt.

ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELVÉTELI


Az általános iskolai képzésbe csak az artista szakra sikeres felvételi eredménnyel nyerhet felvételt tanuló. Minden tanévben az igények felmérése után az igazgató döntése alapján történik beiskolázás. A beiskolázás az 5. évfolyamra az iskola felvételi eljárási rendje szerint történik. A felvételin elérhető összes pontszám: 100 pont.

általános iskolai eredmények 30 pont (legalább 15)
képességmérés*60 pont (legalább 30)
szóbeli beszélgetés 10 pont

*A képességmérés elemei: egyensúly, ritmusképesség, ruganyosság, ügyesség, hajlékonyság és erő.

A beiskolázási évfolyamra olyan tanuló vehető fel, aki sikeresen teljesítette az általános iskola 4. évfolyamát, és elérte a 100 pontos rendszerben meghatározott minimális 50 pontot. Beiskolázási körzetünk nincs, minden jelentkezővel találkozunk, felvételi eljárás keretében ismerkedünk a gyerekekkel.

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI

Szakgimnáziumi nevelés-oktatás


Artista, Színész, Táncos, Mozgókép- és animációtervező szakon, valamint Színháztechnika ágazaton a képzés 4 + 1 éves. A beiskolázás a 9. évfolyamra történik a központi középfokú beiskolázás rendje szerint. A kilencedik évfolyamra olyan tanuló vehető fel, aki sikeresen teljesítette az általános iskolai követelményeket, és elérte a beiskolázás során meghatározott minimális pontszámot. A működő osztályokba jelentkezők felvételét képességmérés és személyes beszélgetés alapján mérlegeljük. A diákok felvételéről a kijelölt vizsgabizottság javaslata alapján az igazgató dönt. A felvételin elérhető összes pontszám: 100 pont.
Ennek elemei:

általános iskolai eredmények 30 pont (legalább 15)
képességmérés*60 pont (legalább 30)
szóbeli beszélgetés 10 pont
ÖSSZESEN 100 pont

A szakgimnáziumi felvételi része a szóbeli meghallgatás. A szóbeli meghallgatásnak nincs tantárgyi követelménye. Arra szolgál, hogy megismerjük a jelentkezőt, és kialakítsunk róla egy általános benyomást. A meghallgatás 2-3 fős bizottság előtt történik, a végső pontszámot a bizottság tagjai közösen állapítják meg

Technikumi ágazati alapoktatás


Hangtechnikus, valamint  Színház- és rendezvénytechnikus szakon a képzés 4 + 1 éves. A beiskolázás ebben az esetben is a 9. évfolyamra történik a központi középfokú beiskolázás rendje szerint. A kilencedik évfolyamra olyan tanuló vehető fel, aki sikeresen teljesítette az általános iskolai követelményeket, és elérte a beiskolázás során meghatározott minimális pontszámot.

A felvételi vizsga 3 részből áll:

  • Központi, egységes írásbeli felvételi vizsga
  • Az általános iskolából hozott eredmények
  • Középiskolai forduló: alkalmassági vizsga
általános iskolai tanulmányi eredmény, központi matematika magyar nyelvi írásbeli vizsga eredménye50 pont
Hang-, hallás, vizuális képességfelmérés eredménye 50 pont
ÖSSZESEN 100 pont

Az beiskolázási évfolyamra olyan tanuló vehető fel, aki sikeresen teljesítette az általános iskola 8. évfolyamát, és elérte a 100 pontos rendszerben meghatározott minimális 50 pontot. Érettségi utáni szakképzés

ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉS

A beiskolázás a 13. évfolyamon kezdődik. A beiskolázás iskolarendszerű és felnőttoktatás keretében is lehetséges. A szakképzési évfolyamokon célunk, hogy az oktatott szakmában a diákok szakmai bizonyítványt szerezzenek, jó teljesítményt nyújtó szakemberekké váljanak, választott pályájukon minél nagyobb számban tevékenykedjenek, illetve szakirányú felsőoktatási intézményben tanuljanak tovább

Érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők számára induló képzések felvételi követelményei szakonként eltérők:

  • Artista, Táncos, Színész, Pantomimes, Divatstílus tervező szakon a szakmai alkalmasság felmérése és szóbeli meghallgatás,
  • Színháztechnikus, Közművelődési munkatárs szakokon szóbeli meghallgatás.