Miért jelentkezz az Artistaképzőbe?

1. Különleges szakmát szerezhetsz


Növendékeink párhuzamos képzés keretében tanulják a közismereti és szakmai tantárgyakat, szakgimnáziumi tanulmányaik befejezését követően pedig érettségi vizsgát tesznek. A 13. évben már csak a szakmai tantárgyakra kell összpontosítaniuk, így egy évük van arra, hogy összeállítsák vizsgaprodukciójukat, mely pályafutásuk első önálló műsorszáma is egyben. 

 2. Nem kell egész nap az iskolapadban ülni, a sport beépül a mindennapokba


A párhuzamos oktatásnak köszönhetően tanulóink egyszerre tanulják a közismereti és szakmai tárgyakat. Az előkészítős osztályok délelőtt, a szakgimnáziumi tanulók délután vesznek részt közismereti órákon, a szakmai órákon pedig a nap másik felében. 

3. A legjobbaktól tanulhatsz 


Tantestületünket komoly művészi pályafutással rendelkező artisták, kitűnő torna szakedzők, valamint tánc-, zene- és pantomimművész tanárok alkotják, akik szakmai tudása növendékeink színvonalas képzésének a biztosítéka.     

4. Munkáddal bejárhatod a világot 


Végzett növendékeink nagy része már az első évben külföldi szerződésajánlatokat kap. A későbbiekben produkcióikkal nemcsak cirkuszban, hanem szórakoztató és kulturális rendezvényeken is felléphetnek.  

5. Életre szóló hivatást találhatsz


A cirkuszművészet kortalan, a legtöbb artista még 40-50 éves korában is aktívan fellép. Később bűvészként vagy bohócként helyezkednek el, sokan pedig a tanítást választják, hogy az évek során összegyűjtött tapasztalataikat a fiatalabb generációnak adhassák át.  

6. Több nyelvet is elsajátíthatsz


A cirkuszi nyelvhasználat főleg a német és a francia nyelvre támaszkodik, több szakkifejezés is ezekből a nyelvekből származik (untermann, obermann). Napjainkban az angol a világnyelv: a különböző cirkuszi fesztiválokon és fellépések alkalmával a cirkuszigazgatók, rendezők és az artisták is ezen a nyelven kommunikálnak, de az sem ritka, hogy spanyolul, olaszul vagy oroszul érintkeznek egymással.    

7. Az iskola élő történelemkönyv


70 éves intézményünk falait átjárja a történelem. A folyosókat nem csak a végzett osztályok tablói, hanem korábbi növendékek fotói is díszítik, akik jelenleg iskolánk tanárai. Régi korok újságcikkei, fesztiválgyőztes fiatalok fotói idézik meg a múltat, ami által múlt és jelen összefonódhat a mindennapokban

8. Sokszínű a képzésünk


A cirkuszművészet az egyik legösszetettebb előadó-művészeti ág. Az artista produkciója során komoly koreográfiát mutat be zenei kíséretre. A színvonalas előadás garanciája, hogy tanítványaink a zene, a színészmesterség és tánc alapjaival is megismerkednek tanulmányaik során.   

9. Reflektorfénybe kerülhetsz


Az oktatás részét képezi a színvonalas szakmai gyakorlati fellépések sora, valamint a nemzetközi fesztiválokon, főként a Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztiválon történő bemutatkozás. Az iskola kiterjedt kapcsolatainak köszönhetően gyakoriak a fellépések, fesztiválokon, nyílt napokon, sportágválasztókon és gyermeknapokon is.

10. Nem kell abbahagynod a sportot 


Kifejezetten számítunk azon gyermekek jelentkezésére, akik valamilyen ok folytán nem folytathatják sportolói pályafutásukat. Hiszünk a cirkuszművészet és a sport kapcsolatában. Számos közös ponton fonódik össze ez a két – első látásra különböző – tevékenység.

+1 Ha a fenti érvek nem győztek meg, böngészd át galériánkat