Iskolatitkári álláspályázat

A Baross Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti Szakgimnázium, Gimnázium, Technikum és Alapfokú Táncművészeti Iskola pályázatot hirdet iskolatitkár munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:                 
határozott idejű jogviszony
2021. szeptember 1-től 2022. augusztus 31-ig.

Próbaidő:                                                  
3 hónap

Foglalkoztatás jellege:                             
Teljes munkaidő, heti 40 óra

A munkavégzés helye:                             
Budapest, 1068 Budapest, Városligeti fasor 6.

Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Iskolatitkári feladatok ellátása; elektronikus adatkezelés, rögzítés (KIR rendszer, KRÉTA rendszer)

Illetmény és juttatások:

 • az illetmény megállapítására és a juttatásokra pedagógus végzettségű munkavállaló esetén a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak, megállapodás szerint.

Pályázati feltételek:

 • Középiskolai/gimnáziumi végzettség,
 • 2 év feletti szakmai, oktatásügyi tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások) használata,
 • Gyakorlott szintű KIR és KRÉTA rendszerek használata,
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Középiskola/gimnázium, iskolatitkári vagy titkárságvezetői képesítés,
 • Szakgimnáziumban szerzett iskolatitkári tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű kommunikációs képesség,
 • Kiváló szintű szakmaiság, igényesség, kreativitás, problémamegoldó és alkalmazkodó képesség,
 • Pontosság, precizitás, kedvesség, együttműködés, elkötelezettség, tolerancia, türelem.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettséget igazoló oklevél/bizonyítvány másolata,
 • pozitív elbírálás esetén, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához. továbbításához (döntésre jogosultakkal való közléséhez),
 • pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.

A munkakör betöltésének időpontja:    
2021. szeptember 1.

A pályázat benyújtásának határideje:   
2021. augusztus 15.

A pályázatok benyújtásának módja:     
Elektronikus úton, Kovács Gábor Dénes igazgató részére címezve, a fellegi.kata@biak.hu  e-mail címre.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:          
A benyújtott pályázatok előzetes értékelését követően, a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt.

A pályázat elbírálásának határideje:     
Folyamatosan, beérkezési sorrendben, legkésőbb 2021. augusztus 24-ig.

A hiányosan beküldött pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jog- és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.