ISKOLATITKÁR ÁLLÁS

A Baross Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti Szakgimnázium, Gimnázium, Technikum és Alapfokú Táncművészeti Iskola

pályázatot hirdet

iskolatitkár munkakör betöltésére

A munkaviszony időtartama:                 határozatlan idejű jogviszony

Próbaidő:                                                  3 hónap

Foglalkoztatás jellege:                             Teljes munkaidő, heti 40 óra

A munkavégzés helye:                             Budapest, 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56.

Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Iskolatitkári feladatok ellátása, elektronikus adatkezelés, rögzítés (KIR rendszer, KRÉTA rendszer), iratkezelés, irattár teljes körű kezelése, iktatás

Illetmény és juttatások:

 • az illetmény megállapítására és a juttatásokra pedagógus végzettségű munkavállaló esetén a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak, megállapodás szerint.

Pályázati feltételek:

 • Középiskolai/gimnáziumi végzettség,
 • 2 év feletti iskolatitkári gyakorlat,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások) használata,
 • Gyakorlott szinten a KIR és KRÉTA rendszerek használata,
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: iskolatitkári vagy titkárságvezetői képesítés.

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű kommunikációs képesség,
 • Kiváló szintű szakmaiság, igényesség, kreativitás, problémamegoldó és alkalmazkodó képesség,
 • Pontosság, precizitás, kedvesség, együttműködés, elkötelezettség, tolerancia, türelem.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettséget igazoló oklevél/bizonyítvány másolata,
 • pozitív elbírálás esetén, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához. továbbításához (döntésre jogosultakkal való közléséhez),
 • pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.

A munkakör betöltésének időpontja:    elbírálást követően azonnal

A pályázat benyújtásának határideje:   2022. október 14.

A pályázatok benyújtásának módja:     Elektronikus úton, Kovács Gábor Dénes igazgató részére címezve, az igazgato@biak.hu  e-mail címre.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:    A benyújtott pályázatok előzetes értékelését követően, a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt.

A pályázat elbírálásának határideje:         Folyamatosan, beérkezési sorrendben.

A hiányosan beküldött pályázatok nem kerülnek elbírálásra, illetve a kiírt pályázati feltételeknek nem megfelelő jelentkező pályázatát nem tudjuk elfogadni. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jog- és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.