SZAKMAI TAGINTÉZMÉNYVEZETŐ-HELYETTES ÁLLÁS

A Baross Imre Artista- és Előadó-művészeti Akadémia Szakgimnázium, Gimnázium, Technikum és Alapfokú Művészeti Iskola pályázatot hirdet

szakmai tagintézményvezető-helyettes

munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:

határozatlan idejű munkaviszony pedagógus munkakörben, határozott idejű tagintézményvezető-helyettesi megbízás

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Az intézmény székhelye, telephelyei, elsődlegesen az Artista- és Előadó-művészeti Akadémia oktOpus Multimédia Intézet Tagintézménye.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 1. Tagintézményvezető-helyettes:

Fő feladata a tagintézmény szakmai, oktatási munkájának koordinálása, a szakmai oktatásra vonatkozó jogszabályok érvényesítése, helyi programok kidolgozása. Felelős a szakmai oktatás tartalmi és módszertani mozzanatainak tervezéséért, megvalósításáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet az irányadók, illetve megállapodás szerint.

Pályázati feltételek:

 1. Tagintézményvezető-helyettes:
 • Felsőfokú végzettség,
 • Szakmai oktatásban, szakképzésben szerzett szakmai gyakorlat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete, KIR, KRÉTA rendszerek ismerete,
 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség és egészségügyi alkalmasság,
 • Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Magas szintű vezetői kompetenciák, a szakképzés és felnőttoktatás szakterületre vonatkozó ismeret,
 • Jártasság az elektronikus statisztikai és nyilvántartórendszerek kezelésében,
 • Vezetés terén szerzett tapasztalat,
 • Munkaügyi, tanügyigazgatási és közigazgatási tájékozottság,
 • Együttműködési készség, rugalmasság, precizitás, nagy teherbírás, jó kommunikációs készség,
 • Kreativitás, nyitottság, empátia.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Motivációs levél,
 • Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 • A pályázó által aláírt nyilatkozat arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, sokszorosításához és továbbításához, valamint sikeres pályázat esetén adatainak nyilvántartásához,
 • Fényképes szakmai önéletrajz,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata a büntetlen előélet valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás vagy büntetőeljárás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé (alkalmazás esetén kérjük az eredeti hatósági bizonyítványt leadni), vagy az igénylés igazolása.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör az elbírálást követően azonnal, illetve megegyezés szerint tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Kovács Gábor Dénes igazgató részére az igazgato@biak.hu e-mail-címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 15.