A Baross Imre Artista- és Előadó-művészeti Akadémia Szakgimnázium, Gimnázium, Technikum és Alapfokú Művészeti Iskola pályázatot hirdet magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:

határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Az Artista- és Előadó-művészeti Akadémia telephelye (1068 Budapest, Városligeti fasor 6.)

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet az irányadók, illetve megegyezés alapján.

Pályázati feltételek:

  • Egyetemen szerzett magyar nyelv és irodalom tanári szakképzettség,
  • a KRÉTA rendszer felhasználói szintű alkalmazása,
  • magyar állampolgárság, cselekvőképesség és egészségügyi alkalmasság
  • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

Elvárt kompetenciák:

  • Gyermekközpontúság, szakmai elhivatottság, nyitottság, együttműködési készség, türelem, innovatív szemlélet,
  • kiváló kapcsolatteremtő, kommunikációs és adminisztrációs képesség, segítő-támogató attitűd.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • A pályázó által aláírt nyilatkozat arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, sokszorosításához és továbbításához, valamint sikeres pályázat esetén adatainak nyilvántartásához,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok, okiratok másolata,
  • fényképes szakmai önéletrajz,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata a büntetlen előélet valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás vagy büntetőeljárás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé (alkalmazás esetén kérjük az eredeti hatósági bizonyítványt leadni), vagy az igénylés igazolása.

A munkakör betöltésének időpontja:

A munkakör 2023. augusztus 15 napi hatállyal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. augusztus 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Kovács Gábor Dénes igazgató részére az igazgato@biak.hu e-mail-címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. augusztus 15.