Tagintézmény igazgató helyettes álláshirdetés

A Baross Imre Artista- és Előadó-művészeti Akadémia Szakgimnázium, Gimnázium, Technikum és Alapfokú Művészeti Iskola pályázatot hirdet

tanügyi tagintézmény-igazgató helyettes

munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:

határozatlan idejű köznevelési foglalkoztatotti jogviszony, pedagógus munkakörben, határozott idejű tagintézmény-igazgató helyettes megbízás

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Az Artista- és Előadó-művészeti Akadémia oktOpus Multimédia Intézet Tagintézménye (1067 Budapest, Csengery utca 68).

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Fő feladata, az újjá szerveződő tagintézmény szervezetfejlesztése, oktatási, tanügyi munkájának koordinálása, az oktatásra vonatkozó jogszabályok érvényesítése, helyi programok kidolgozása. Felelős az oktatás tartalmi és módszertani mozzanatainak tervezéséért, megvalósításáért. Felelős a középiskolai közismereti oktatás szervezéséért, dokumentálásáért és adminisztrációs teendőinek ellátásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a pedagógusok életpályájáról szóló 2023. évi LII. tv. (Púétv.) rendelkezései az irányadók, illetve magán fenntartású intézményként megállapodás szerint.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú pedagógus végzettség,
 • középfokú oktatásban, szakmai oktatásban, szakképzésben szerzett gyakorlat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete, KIR, KRÉTA rendszerek ismerete és gyakorlati alkalmazása,
 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség és egészségügyi alkalmasság,
 • Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • oktatási vezetőként, igazgatóhelyettesként szerzett tapasztalat,
 • szervezetfejlesztési tapasztalat
 • magas szintű vezetői kompetenciák, a tanügyigazgatás, szakképzés és felnőttoktatás szakterületekre vonatkozó ismeret,
 • jártasság az elektronikus statisztikai és nyilvántartórendszerek kezelésében,
 • munkaügyi, tanügyigazgatási és közigazgatási tájékozottság,
 • általános vezetői kompetenciák, továbbá együttműködési készség, rugalmasság, precizitás, nagy teherbírás, jó kommunikációs készség, kreativitás, nyitottság, empátia.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Motivációs levél,
 • Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 • A pályázó által aláírt nyilatkozat arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, sokszorosításához és továbbításához, valamint sikeres pályázat esetén adatainak nyilvántartásához,
 • Fényképes szakmai önéletrajz,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata a büntetlen előélet valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás vagy büntetőeljárás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé (alkalmazás esetén kérjük az eredeti hatósági bizonyítványt leadni), vagy az igénylés igazolása.

A munkakör betöltésének lehetséges időpontja:

2024. augusztus 26.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. július 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Kovács Gábor Dénes főigazgató részére az info@biak.hu e-mail-címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja:  Az állás betöltéséről a beérkezett pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján személyes meghallgatásra kerül sor. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. augusztus 8.