Általános felvételi tájékoztató

AZ ARTISTA SZAKKÉPZÉS FELVÉTELI TUDNIVALÓI

Szeretettel várjuk azokat a 4. és 8. osztályos mozgékony gyermekeket, akik a nyitottak a különböző mozgásformákra és érdeklődnek az előadóművészet iránt.

A szakma rövid ismertetése

Az artista, cirkuszban, varietében, színházban és egyéb előadói helyeken artistaprodukciókat mutat be művészi kivitelezésben. Az előadóművészet rokon területein (színház, tánc, film, pantomim, kaszkadőr) képzettségének, képességeinek megfelelő művészi feladatokat lát el. Produkciót tervez saját vagy mások ötletei alapján, meglévő műsoranyagot adaptál alkalomhoz, helyszínhez.

Oktatási információk

A növendékek 5. évfolyamtól járhatnak Iskolánkba, ők az általános iskolai felvételi eljárásban vesznek részt.  Magasabb évfolyamra felvételire jelentkezhet (16 éves korig), az a magasabb évfolyamba járó tanuló, aki az artistaképzés profiljába tartozó szakmai előképzettséggel rendelkezik. (pl. szertorna, ritmikus sportgimnasztika, súlyemelés, küzdősportok, tánc, zsonglőrözés, stb.).

 

A jelentkezéshez kapcsolódóan bemeneti képességmérést végzünk. A képességmérésen testalkati, valamint erő, ügyesség, lazaság, rugalmasság, egyensúly- és ritmusérzék vizsgálatát végezzük teszt segítségével. (felvételi vizsga).

 

 

 

 

Az 5-8. évfolyamos tanulóink az előkészítő foglalkozásokon alapozó képzésben, a 9. évfolyamra belépők felzárkóztató oktatásban vesznek részt. Az ezt követő évben az általános tantárgyak mellett a választott szakterületükön, magas óraszámban, célirányos felkészítésben részesülnek.

A képzés szerves részei a fellépések. Növendékeinket tudatosan szoktatjuk a nyilvános szereplésekhez. Az év végi nyilvános vizsgaelőadáson tanulóinknak lehetőségük van a Fővárosi Nagycirkusz porondján – a nagyközönség előtt – megmutatni szakmai felkészültségüket.

Előkészítő, alapozó képzés (5-8. évfolyam)

A képzés első négy évében a növendékek előkészítő/alapozó képzésben vesznek részt. A cirkuszművészet szakágainak alapjait sajátítják el. Alaptantárgyak: akrobatika, ügyesség, függőszer, tánc.

Speciális szakképzés (9-13. évfolyam):

A 9. évfolyam végén tanulóink szakosodnak, alkalmasságuknak megfelelő szakirányban folytatják tanulmányaikat. A választott szakon kívül olyan kiegészítőtantárgyakat is tanulnak, mint például akrobatika, tánc, színészmesterség. Leendő tanítványaink kilenc, vagy öt osztályos szakgimnáziumi rendszerben, párhuzamos oktatás keretében tanulnak, ami azt jelenti, hogy közismereti tanulmányaik (NAT 2020. szerint) mellett folyamatosan ismerkednek a cirkuszi zsánerek alapjaival. Növendékeink a 13. évfolyam lezárása után szakmai érettségi vizsgát tesznek.

Általános információk a felvételiről

A jelentkezők felvételét képességmérés és személyes beszélgetés alapján mérlegeljük. A 9. évfolyamosoktól a központi írásbeli felvételi eljáráson megszerzett pontszámot is  figyelembe vesszük.

A felvételi része a szóbeli meghallgatás. A szóbeli meghallgatásnak nincs tantárgyi követelménye. Arra szolgál, hogy megismerjük a jelentkezőt, és kialakítsunk róla egy általános benyomást. A meghallgatás 2-3 fős bizottság előtt történik, a végső pontszámot a bizottság tagjai közösen állapítják meg.

A gyakorlati felvételi vizsgán elérhető maximális pontszám 100 pont. Az a jelentkező vehető fel az Iskolánkba, akit a felvételi bizottság alkalmasnak talál. Rendkívüli esetben felvehető az a jelentkező is, akinek pontszáma nem éri ugyan el a felvételhez szükséges minimumot, de olyan egyéni speciális adottságokkal rendelkezik, melyek a pályára alkalmassá teszik (pl. nagyfokú hajlékonyság).

Az Iskolába felvételét kérheti minden 4. osztályos (10 éves gyermek). Kivételes esetben felvételét kérheti (16 éves korig), az a magasabb évfolyamba járó tanuló, aki az Intézet profiljába tartozó szakmai előképzettséggel rendelkezik 

Beiskolázás az 5. évfolyamra

A beiskolázás az 5. évfolyamra az iskola felvételi eljárási rendje szerint történik, az általános iskolai eredmények, valamint a gyakorlati képesség mérés, valamint a szóbeli beszélgetés alapján. 

Az elérhető összes pontszám: 100 pont. Ennek elemei:
• általános iskolai eredmények 30 pont (legalább 15 pontot el kell érni)
• felvételi eredmények: gyakorlati feladatok 60 pont (legalább 30 pont), szóbeli beszélgetés 10 pont

A beiskolázási évfolyamra olyan tanuló vehető fel, aki sikeresen teljesítette az általános iskola 4. évfolyamát, elérte a meghatározott minimális részeredményeket, valamint az összpontszám több mint felét.
Beiskolázási körzetünk nincs.
A közismereti osztályok létszáma maximum 18 fő.

Beiskolázás a 9. évfolyamra

Iskolánkba elsősorban a nyolcadik évfolyamot befejező gyermekeket várjuk az egész ország területéről, de felvételizhetnek olyan diákok is, akik már valamelyik középiskola 9. évfolyamába járnak.

A felvételi eljárás lépései: 

  1. Intézményünk előírja a felvételi eljárás részeként a központi írásbeli vizsgát. Erre minden diák önállóan, vagy saját általános iskolájában jelentkezik, és ezt a jelentkezési lapot küldi meg abba a középiskolába, ahol a központi felvételi vizsgát szeretné megírni. (A vizsga teljesítésének helyszíne tetszés szerinti iskola, ahol ilyen vizsga szervezését meghirdették.)
  2. A felvételi jelentkezési lapon meg kell jelölni az Iskolánkat (OM 201021), illetve a kiválasztott tanulmányi terület kódját. A kitöltött jelentkezési lapot el kell küldeni az Intézetünk címére, illetve az Oktatási Hivatalba. A felvételi űrlapon meg kell jelölni azokat a szakokat, ahova a jelentkező első, második és harmadsorban szeretne bekerülni.
  3. Elkészítjük az írásbeli forduló beosztását az oktatási azonosító megadásával, amit az Intézetünk portálján, a www.circuschool.hu honlapon teszünk közzé. Postán senkit nem értesítünk!
  4. A felvételiző elküldi bemutatkozó videóját.
  5. A felvételiző diák megjelenik az alkalmassági vizsgán.
  6. Az alkalmassági vizsga gyakorlati részeinek teljesítését követően szóbeli vizsgát tartunk, amely nem tantárgyi tudást mér fel, hanem a jelentkezőt megismerésére szolgál. 
  7. Az általános iskolai tanulmányi eredmények, a központi középiskolai felvételi vizsgán és a szóbeli vizsgán elért pontszámok, valamint a gyakorlati pontszám alapján alakul ki a felvételi sorrend, amiből az iskola vezetése a szakokra való jelentkezés figyelembevételével állítja össze a felvettek névsorát.
  8. A felvételi eljárást sikeresen teljesítők névsorát az Iskola honlapján hozzuk nyilvánosságra. Összeállítunk egy „várólistát” is, amelyről abban az esetben kerülhet be diák az iskolánkba, amennyiben a felvettek közül valaki eláll a beiratkozási szándékától.

A felvételi bizottság meghozott döntésével szemben fellebbezésnek helye nincs. Sikertelen felvételi vizsga esetén is lehetőség nyílik megismételni a felvételi vizsgát a pótfelvételi, vagy a következő tanév során.