10-18 évesek számára (5. évfolyam-13. évfolyam), párhuzamos oktatás keretében

ARTISTA

A szakma rövid ismertetése:

Az artista, cirkuszban, varietében, színházban és egyéb előadói helyeken artistaprodukciókat mutat be művészi kivitelezésben. Az artista az előadóművészet rokon területein (színház-, tánc-, film-, pantomimes, kaszkadőr) képzettségének, képességeinek megfelelő művészi feladatokat lát el. Artista produkciót tervez saját vagy mások ötletei alapján. Mások által alkotott előadásokat dolgoz fel, meglévő műsoranyagot adaptál alkalomhoz, helyszínhez.

Oktatási információk:

Növendékeink iskolai rendszerű képzésben 5-13.(9 éves), 9-13(5 éves) vesznek részt. Az 5.-8. évfolyamos tanulóink az előkészítő foglalkozásokon alapozó képzésben, a 9. évfolyamra belépők felzárkóztató oktatásban vesznek részt. A képzésnek ebben az időszakában a növendékek a cirkuszművészet fő szakirányainak alapjait sajátítják el. Később az általános tantárgyak mellett a választott szakterületükön, magas óraszámban, célirányos felkészítésben részesülnek.

Az artistaképzés délelőtt-délutáni munkarend szerint folyik. Képzésünk ideális minden fiatal számára, aki szereti a kihívásokat, szeret sokat mozogni és szerepelni. Kalandvágyó, szeret sokat utazni és nem riad vissza a kihívásoktól. Érdeklődik a mozgásművészetek iránt.

Képzésünk részét képezik a gyakorló fellépések, melyek szervesen beépülnek a tananyagba. Növendékeinket tudatosan szoktatjuk a nyilvános szereplésekhez. Az év végi nyilvános vizsgaelőadáson tanulóinknak lehetőségük van a Fővárosi Nagycirkusz porondján, a nagyközönség előtt megmutatni szakmai felkészültségüket.

A növendékeink teljesítményének felmérésére az iskola vizsgarendszere szolgál. A szakmai alapozó képzés időszakában évente három vizsgán vesznek részt a növendékek, kivéve a szakasz utolsó évfolyamán, ahol négy vizsgát tartunk a tanév folyamán:

  • Félévi vizsga január második felében minden tantárgyból. A vizsga célja megegyezik az első vizsgával. A vizsga zártkörű.
  • Szakosító vizsga február végén. Az utolsó alapozó évfolyamos növendékek részére (4/8. 1/9. 1/13.)! A vizsga célja felmérni a szakosítás előtt álló növendékek előző évek folyamán szerzett tudását azon tanár kollégák részére is, akik nem tanították a növendékeket, de szakelképzeléseik, számterveik elkészítéséhez ez elengedhetetlenül szükséges. A szakosító vizsga 8. osztályos tanulók esetében egyben a felvételi vizsga a továbbtanulásra 9. középiskolai évfolyamra.
  • Év végi vizsga minden tantárgyból. A vizsga nyilvános. Célja megegyezik az előző vizsgák céljával, valamint itt nyílik lehetőség a nyilvánosság miatt arra, hogy felmérjük a növendékek előadói képességeinek fejlődését

Kompetenciaelvárás:

Sport tevékenységre alkalmas fizikum, erő, ügyesség, állóképesség, lazaság, rugalmasság, egyensúlyérzék, koordináció, mozgás memória, kitartás, csapatmunka. 

A szakma és az oktatás adatai:

A megszerezhető szakma azonosító száma: 4-0215-01
megnevezése: Artista II.

A képzés rendszere és hossza: nappali munkarendű, 9, vagy 5 éves képzés

Az oktatás színhelyei:

SZAKMAI OKTATÁS

5.-8. évfolyam
1071 Budapest Városligeti fasor 3.

9.-13. évfolyam
1146 Budapest Hungária krt. 215-217.

KÖZISMERETI OKTATÁS