Alapfokú Cirkuszművészeti Oktatás indul az Artistaképzőben!

Cirkuszművészeti ággal bővül az alapfokú művészeti oktatás rendszere!

Már lehet jelentkezni a szeptembertől induló alapfokú cirkuszművészeti oktatás artista tanszakára!

A tanszak növendékei megismerkedhetnek az artista szakmához szükséges alapvető képességekkel, készségekkel, és egyúttal a szakmára való alkalmasságukat is kipróbálhatják.

Az artista ismeretek elsajátítása elősegíti a szellem és a test harmonikus együttműködését, a technikai képzés pedig a résztvevők mozgásigényének művészi területen történő felhasználását, valamint az adottságaik szerinti képességfejlesztést is lehetővé teszi.

A képzés során a tanulók életkori sajátosságainak figyelembevételével, érdeklődésükre, tehetségükre alapozva igyekszünk a készségeiket fejleszteni, ismereteiket pedig gyarapítani, felkelteni, megerősíteni érdeklődésüket a cirkuszművészeti alkotás iránt.

Tantárgyak (fő, kötelező, kötelezően választható és választható tárgyak): Akrobatikus testképzés, Ügyesség- és egyensúlyfejlesztés, Gimnasztikai alapok, Játékos artistamozgás, Légtorna, Felelős állattartás.

A pedagógiai munka fontos része a tanulók személyiségfejlesztése is. Ennek során különösen az artista előadói tevékenység magas szintű műveléséhez elengedhetetlen tulajdonságok állnak a középpontban: hivatástudat, munkafegyelem, pontosság, türelem, kitartás, szorgalom, szakma iránti alázat.

Várunk minden, a cirkusz világa iránt érdeklődőt az alapfokú cirkuszművészeti ág artista tanszakára!