Járványügyi megelőző intézkedések

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

A Tisztifőorvosi Szolgálat eddig nem válaszolt megkeresésünkre, ám a holnapi munkakezdésre, illetve oktatásra vonatkozóan döntést szükséges hoznunk! Az intézményvezetés minden lehetséges megelőző intézkedést meghoz és megvalósít a járványügyi megelőzés érdekében.

Fentiek alapján az alábbi intézkedéseket foganatosítom:

A COVID pozitív teszteredményű diák, közvetlen környezete, azaz, akivel 15 percet meghaladó időben 1,5 méteres távolságon belül tartózkodhatott, további utasításig, ill. információk megjelenéséig, ne látogassa az iskolát! Ez jelenleg vonatkozik: a 12. osztály növendékeire, osztályfőnökére. (A diákok kezdődő digitális oktatását, az érettségire történő hétfői jelentkezését az osztályfőnök koordinálja.)·

2020. szeptember 7-én hétfőn tanítás nélküli munkanapot tartunk (az ügyeletet igénylő szülők jelezzenek az osztályfőnökök irányában)!

A kínai osztály ma (szeptember 6.) aktuális kollégiumi beköltözését további intézkedésig elhalasztjuk!

Mellékelt Járványügyi Intézkedési Tervünk alapján tervezzük folytatni a tanévet.Kérem a szülőket, diákokat tanulmányozzák az eljárásrendet, és maradéktalanul tartsák be a megelőzés szabályait!

Kovács Gábor Dénes
igazgató