Digitális oktatás a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ intézményeiben

Áttértek a digitális, tanterven kívüli oktatásra a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ intézményei is. Szervezeti és infrastrukturális átalakításra volt szükség a Baross Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti Szakgimnáziumban (BIAK), tagintézményében, a Békéscsabai Színitanházban és az Oktopus Multimédia Intézetben is. Új protokollt kellett teremteni. Erről kérdeztük Kovács Gábor Dénes képzési igazgatót.

Hogyan reagáltak a rendeletre?

A bejelentést követő hétvégén már létrehoztunk egy olyan pandémiás cselevési tervet, amelyben megpróbáltuk 12 fontos pont köré csoportosítani azokat a tennivalókat, amelyeket mindhárom iskolai vezetésnek meg kellett tennie. Az alábbi intézkedések mentén tértünk át néhány nap alatt a digitális oktatásra:

 • Ki kellett jelölni az új helyzethez mérten a felelősségi köröket.
 • Meg kellett határozni, hogy milyen módon és milyen online tartalmak kerüljenek a gyerekekhez. Itt elsősorban a közismereti és a szakmai tantárgyak elméleti tananyagtartalmaira kellett helyeznünk a hangsúlyt, ahogy az államtitkárság is ajánlotta.
 • Ki kellett alakítani a digitális órarendet.
 • Összeállítottuk a tantestület tagjai számára az új oktatási feladatokat és feladatköröket. Ez a mai napig mindenkitől jelentős szemléletváltást, módszertani újdonságokat és plusz munkát igényel.
 • El kellett dönteni, hogy milyen egységes platformot használjunk a digitális oktatáshoz.
 • Kialakítottuk a beszámoltatás és ellenőrzés rendszerét.
 • Felmértük a tárgyi eszközöket és az infrastruktúrát a tantestületekben és a diákok között.
 • Kialakítottuk a munkahelyi higiénia protokollját és a járvánnyal szembeni védekezést a munkahelyeken, ugyanis a rendelet értelmében a vezetőknek a mai napig ügyeletet kell tartaniuk.
 • Beszereztük és biztosítottuk az antivirális szereket és védőfelszereléseket.
 • Pontosan tisztáztuk a biztonsági feladatköröket, megteremtettük azt az intézményi kommunikációt, amivel képesek vagyunk kommunikálni egymás között, a diákokkal és a szülőkkel, akiknek azonnali iránymutatást tudtunk nyújtani. Az eddigiekhez mérten is nagyobb felelősség és háttérmunka hárul rájuk, hiszen ők közvetlenül tudják kontrollálni a gyerekek tanulmányi hatékonyságát.
 • Kialakítottunk egy eljárási tervet és protokollt arra az esetre, ha a járvány közvetlenül megjelenik bármely intézményünkben (ez eddig szerencsére nem történt meg).
 • Lefektettük és megfelelő jogi keretek közé illesztettük a munkahelyen kívüli munkavégzés szabályait.

Nagyjából egy héten belül megvalósult a digitális oktatásra történő sikeres átállás, három hét után pedig már pontosan kialakultak a feltételek, és elmondható, hogy eredményesen működik a rendszer.

Az első hét a kialakítás időszaka volt, a második héten rögzültek a módszertani megoldások, valamint az online platformok a Messengertől kezdve egészen a Google Classroomig. Minden digitális oktatás alapja az e-napló, a KRÉTA rendszer, amelyen keresztül megvalósulhat a feladat kiadás és beküldés, valamint az értékelés. Sikeresen működik a közvetlen online interakív oktatás és a hagyományos digitális oktatás is.

A gyors megoldások mellett azt is preferáltam, hogy próbáljunk egy kicsit távolabb tekinteni, és végigvinni egy innovációs fejlesztést is, ami hosszabb távon gazdagíthatja azt a palettát, amivel dolgozunk.

Történt egy megállapodás a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. képzési igazgatása a Kodolányi János Egyetem vezetése között, amelynek értelmében a két intézmény új alapokra helyezi az e-learning oktatás módszertani és technológiai feltételrendszerét, melynek kialakításával a közismereti tárgyak elsajátítását valósíthatjuk meg. Ez alapvetően a cirkuszi társulatokkal utazó gyermekek és a tervezett pekingi magyar artistaosztály tanulását segíti elő. Tudják alkalmazni ezt a technikát a hirtelen előállt helyzetben?

A Kodolányi János Egyetem kidolgozott egy 30 órás tanfolyamot, amelynek keretében a közismereti tárgyakat tanító BIAK-os tanárainkat felkészítik a moodle platform használtára. Ez egy jövőbe tekintő dolog, de azt kértem az egyetemtől, hogy egy picit hozzuk előre a tanfolyamot és próbáljuk meg aktualizálni a mostani helyzetre.

Nagyon tanulságos volt az eddigi két online oktatási nap, számos kérdés merült fel, nekem pedig alkalmam volt közvetlenül megtapasztalni a pedagógus kollégák kreatív, felelősségteljes és elhivatott hozzáállását az új helyzethez.

Mind a három iskolának nagyon fontos gyakorlati oktatási moduljai vannak. Hogyan oldják meg ezt ebben a helyzetben?

Például a szcenikus képzésben is roppant fontos a gyakorlati ismeretek átadása, de ugyanez elmondható a színész-, táncos-, és artista képzésre is. Nagyon nehéz a helyzet, különösen az artistáknál, akiknél akár egy-két nap kihagyás is jelentős formahanyatlással járhat. Ezért a szakmai oktatóknak jelentékeny felelőssége van abban, hogy olyan koordinációs és erőnléti gyakorlatsorokat jelenítsenek meg a digitális oktatásban, amelyekkel meggátolható a formahanyatlás, megőrizhető a kondíció.

Változik a szakmai érettségi és szakmai komplex vizsgák időpontja?

Ez nagyban függ attól, hogy miként rendelkezik majd a jogalkotó a szakmai érettségik, illetve a szakmai komplex vizsgák kapcsán. E tekintetben nagy a várakozás az egész tanügyi platformon. Jelen pillanatban a tanév rendje változatlan, várjuk, hogy milyen szakmai érettségire és komplex vizsgákra kell majd készülnünk idén.